Polariseret lys fra sæbebobler

Polariseret lys udnyttes i solbriller, fx når man sejler på vandet eller i skibriller. Ting der reflekterer lyset gør nemlig lyset polariseret, hvilket man så kan sortere fra med solbrillerne.

Sæbeboblernes farver

Hvor kommer farverne i sæbebobler fra?

Denne side bygger oven på viden fra den grundlæggende side Sæbeboblernes farver, så hvis du ikke har læst den, kan du evt. kigge på linket til højre først :)

Når lyset reflekteres af sæbehinden vil det være polariseret. Normalt lys er ikke polariseret. Det betyder at lysbølgerne normalt svinger i alle retninger vinkelret på udbredelsesretningen. Hvilket kan symboliseres således:

Polariseret lys

Når lys er fuldstændigt polariseret, vil det derimod kun bestå af bølger, der svinger i ét plan, illustreret med et af følgende symboler.

Polariseret lys

At upolariseret lys bliver polariseret ved en refleksion i en sæbehinde kan vises i et simpelt forsøg med en sæbeboble. Ved at holde et polarisationsfilter mellem sæbeboblen og kameraet, fremkommer et sort område på sæbeboblen.

Polarisationsfilter bevirker et mørkt område i øverste højre hjørne af sæbeboblen

Polarisationsfilter er drejet således at det mørke område har flyttet sig til øverste venstre hjørne

Hvis der ikke skete en polarisering ved refleksionen i sæbehinden, ville der overalt på sæbeboblen reflekteres bølger svingende i alle vinkler og polarisationsfilteret ville ikke have nogen effekt. Der er altså områder på sæbeboblen hvorfra intet af det reflekterede lys kan komme gennem polarisationsfilteret. Det viser, at ingen af de reflekterede bølger fra de sorte områder, svinger i samme plan som polarisationsfilterets spalter, og at lyset hermed må være polariseret.